Scieżka przez WFOSiGW

czyste-powietrze

 

 


Wymagana dokumentacja obowiązująca

 od 15.07.2022r. 

1. Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 15.07.2022 r.
1a. Załącznik 1 łączenie dotacji z termomodernizacyjna ulga podatkowa
1b. Załącznik koszty kwalifikowane cześć 1 Programu
1c. Załącznik koszty kwalifikowane cześć 2 Programu
1d. Załącznik koszty kwalifikowane cześć 3 Programu
2. REGULAMIN naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji
2a.  Ogłoszenie o zmianie Programu, w zakresie udzielania dotacji z prefinansowaniem dla Beneficjentów Części 2) i Części 3) Programu – załącznik
2b. Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem - załącznik do regulaminu
2c. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinasowanie w formie dotacji z załącznikami, dostępnego w serwisie "GOV.PL"-załącznik do regulaminu
2d. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinasowanie w formie dotacji z załącznikami, dostępnego na Portalu Beneficjenta-załącznik do regulaminu
2e. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinasowanie w formie dotacji z prefinansowaniem z załącznikami, dostępnego w serwisie GWD-załącznik do regulaminu
2f. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez WFOSIGW dla pełnomocnika
2g. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez WFOSIGW dla osób występujących w imieniu wykonawcy
2h. Wzór pełnomocnictwa wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych pełnomocnika Wnioskodawcy
2i. Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosków wykaz dochodów nieopodatkowanych
3. Pismo o udzieleniu dofinasowania
3a. Załącznik nr 1 do pisma
4. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w GWD
4a. Informacja dotyczącego wniosku o płatność
4b. Wzór wniosku o płatność dostępny na stronie - https://gwd.nfosigw.gov.pl/ 
4c. Wzór umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Wykonawcą
4d. Protokół odbioru robót wykonawcy
4e. Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)
4f. Szablon zestawienia dokumentów zakupu (do użycia w przypadku większej liczby faktur)
5. Komunikat dla Beneficjentów Programu Czyste Powietrze w sprawie zmian w sposobie przeprowadzania kontroli przedsięwzięć

 


Wymagana dokumentacja obowiązująca

 od 25.01.2022r. do 14.07.2022r.

 

1.Program priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 25.01.2022r.

 a.Załącznik 1 - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

 b.Załącznik 2 - Koszty kwalifikowane - Część 1 programu Czyste Powietrze

 c.Załącznik 2a - Koszty kwalifikowane - Część 2 programu Czyste Powietrze

 d.Załącznik 2b - Koszty kwalifikowane - Część 3 programu Czyste Powietrze

2. Regulamin naboru wniosków

 a. Ogłoszenie o zmianie

 b. Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę się zalogować i pobrać interaktywny " - Formularz Wniosku -").

 c. Załącznik do wniosku

 d. Instrukcja – gov

 e. Instrukcja – Portal

 f. Pełnomocnictwo

 g. Klauzula

3. Pismo informujące o udzieleniu

 a.Załącznik nr 1 do pisma

4. Informacja dot sposobu złożenia WOP

 a. Instrukcja Wniosku o płatność

 b. Protokół odbioru robót wykonawcy

 c. Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)

 d. Szablon zestawienia dokumentów zakupu (do użycia w przypadku większej liczby FV do rozliczenia w ramach jednego wniosku o płatność) – formularz

 5. Komunikat dla Beneficjentów Programu Czyste Powietrze w sprawie zmian w sposobie przeprowadzania kontroli przedsięwzięć

 

 


Wymagana dokumentacja obowiązująca

 od 01.07.2021r. do 24.01.2022r.

 

1. Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 01.07.2021r.

a. Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

b. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

c. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze 

2. Regulamin naboru wniosków.

  a - Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę się zalogować i pobrać interaktywny " - Formularz Wniosku -").

    b - Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie.

    - Załącznik nr 1 do Instrukcji wniosku o dofinansowanie - wykaz dochodów nieopodatkowanych.

    - Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych współmałżonka.

    - Załącznik nr 3 do Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych współwłaściciela.

 3. Pismo informujące o udzieleniu dofinansowania.

    a - Załącznik nr 1 do Pisma informującego o udzieleniu dofinansowania - Zestawienie rzeczowo-finansowe.

 4. Wnioski o płatność

    a - Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

    b - Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz PDF

    Instrukcja jak wypełnić wniosek o płatność w programie „Czyste Powietrze”

    c - Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz online dostępny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl

    d - Instrukcja – jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze” – formularz online

    f - Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność:

    - załącznik nr 1 do instrukcji - wzór protokołu odbioru prac wykonawcy

    - załącznik nr 2 do instrukcji - wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)

    - załącznik nr 3 do instrukcji - szablon zestawienia dokumentów zakupu (do użycia w przypadku większej liczby FV do rozliczenia w ramach jednego wniosku o płatność) – formularz

 5. Komunikat dla Beneficjentów Programu Czyste Powietrze w sprawie zmian w sposobie przeprowadzania kontroli przedsięwzięć

 

 


Wymagana dokumentacja obowiązująca

 od 15.05.2020r. do 30.06.2021 r.

 

 1. Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 15.10.2020r.

   Program Piorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 15.05.2020 do 14.10.2020r.

    a - Załącznik nr 1 do Programu - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową.

    b - Załącznik nr 2 do Programu - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego  poziomu dofinansowania.

    c - Załącznik nr 2a do Programu Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

 2. Regulamin naboru wniosków.

    a - Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę się zalogować i pobrać interaktywny " - Formularz Wniosku -").

    b - Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie.

    - Załącznik nr 1 do Instrukcji wniosku o dofinansowanie - wykaz dochodów nieopodatkowanych.

    - Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych współmałżonka.

    - Załącznik nr 3 do Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych współwłaściciela.

 3. Pismo informujące o udzieleniu dofinansowania.

    a - Załącznik nr 1 do Pisma informującego o udzieleniu dofinansowania - Zestawienie rzeczowo-finansowe.

 4. Wnioski o płatność

    a - Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

    b - Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz PDF

    c - Instrukcja - Jak wypełnić wniosek o płatność w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” – formularz PDF

    d - Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz online dostępny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl

    e - Instrukcja – jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze” – formularz online

    f - Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność:

    - załącznik nr 1 do instrukcji - wzór protokołu odbioru prac wykonawcy

    - załącznik nr 2 do instrukcji - wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)

    - załącznik nr 3 do instrukcji - szablon zestawienia dokumentów zakupu (do użycia w przypadku większej liczby FV do rozliczenia w ramach jednego wniosku o płatność) – formularz

 5. Komunikat dla Beneficjentów Programu Czyste Powietrze w sprawie zmian w sposobie przeprowadzania kontroli przedsięwzięć


Dotyczy wniosków o dofinansowanie złożonych

 od 29.07.2019r. do 14.05.2020r.

Program piorytetowy  „Czyste powietrze"

1. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami (regulamin):

- załącznik - Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;
- załącznik - Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;

- a - Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny " -Formularz Wniosku-")

- b - Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie

- c - Instrukcja wyliczenia dochodu do wniosku czyste powietrze

Instrukcja wyliczenia dochodu do wniosku "czyste powietrze”

 1. narzędzie do wyliczania dochodu - PIT 36L;
 2. narzędzie do wyliczania dochodu - PIT 37,36;
 3. narzędzie do wyliczania dochodu - PIT 38;
 4. narzędzie do wyliczania dochodu - PIT 39;

2a. Wzór umowy pożyczki (projekt)

 1. Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze – wzór;
 2. Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji - wzór;

2b. Wzór pisma informującego o udzielaniu dostacji

3. Zestawienie rzeczowo-finansowe (wspólne dla umowy dotacji i pożyczki) - wzór.

4. Wzór wniosku o płatność

         a. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność;

5. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy

6. Wzór protokołu końcowego.

7. Załącznik nr 1. Oświadczenie Wnioskodawcy Poręczyciela 8. Załącznik nr 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu 9. Załacznik nr 3. Wykaz dokumentów dodatkowych 10. Wzór upoważnień BIG BIK


Dotyczy wniosków o dofinansowanie złożonych

 od 01.07.2019 r. do 28.07.2019r.

1. Program priorytetowy „Czyste powietrze"

Załącznik nr 1 do Programu - „Wymagania techniczne”

2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami:

  1. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny " -Formularz Wniosku-")
   - załącznik ODO1 - „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób innych niż wnioskodawca” - wzór
   - załącznik ODO2 - „Zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych” - wzór
   - załącznik - Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;
   - załącznik - Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;
 1. Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie

3. Wzór umowy dotacji (projekt)

 1. Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze – wzór;
 2. Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji - wzór;

4. Wzór umowy pożyczki (projekt)

 1. Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze – wzór;
 2. Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki - wzór;

5. Zestawienie rzeczowo-finansowe (wspólne dla umowy dotacji i pożyczki) - wzór. 6. Wzór wniosku o płatność

 1. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność;

7. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy. 8. Wzór protokołu końcowego 9. Załącznik nr 1. Oświadczenie Wnioskodawcy Poręczyciela 10. Załącznik nr 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu 11. Załacznik nr 3. Wykaz dokumentów dodatkowych 12. Wzór upoważnień BIG BIK


Dotyczy wniosków o dofinansowanie złożonych

 od 01.01.2019 do 30.06.2019 r.

PDF! 


Dotyczy wniosków o dofinansowanie złożonych

 od  31.12.2018 r. 

ZIP częśćnr 1,  ZIP część nr 2

 
stopka