Uwaga!!!

Uwaga zmiana Programu Priorytetowego Czyste Powietrze od 22.04.2024 r.

WITAMY

W PORTALU BENEFICJENTA WFOŚiGW W OPOLU

Obecnie Portal Beneficjenta umożliwia złożenie wniosków o dofinansowanie tylko w ramach Programów Priorytetowych MOJA WODA i AGROENERGIA. Sposób składania wniosków za pośrednictwem Portalu Beneficjenta jest określony w menu Programów:

- dla Programu MOJA WODA tutaj

- dla Programu AGROENERGIA tutaj

- dla Programu CZYSTE POWIETRZE Portal Beneficjenta umożliwia dostęp tylko do wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach starych wersji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (obowiązujących do 02.01.2023 r.)   W ramach aktualnej wersji Programu obowiązującej od 03.01.2023 r. wnioski o dofinansowanie lub dofinansowanie z prefinansowaniem oraz wnioski o płatność należy składać logując się poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) 

 

 

Z pełnej funkcjonalności portalu mogą korzystać  tylko Ci Beneficjenci, którzy:

1. Dokonali rejestracji w Portalu (rejestracja-osoby fizyczne ), dzięki czemu uzyskali identyfikator (tzn. unikatową nazwę wykorzystywaną do logowania w portalu) i hasło.

W przypadku osób fizycznych konto zostanie tymczasowo aktywowane na okres 360 dni w celu wypełnienia i przesłania do Funduszu Wniosku o dofinansowanie.
Pełna aktywacja konta nastąpi w chwili, gdy do Funduszu zostanie dostarczony wniosek o dofinansowanie i będzie podlegał ocenie lub system wykryje, że jest już Pan/i naszym beneficjentem.


Po pełnej aktywacji konta otrzymają  Państwo mailową informację zwrotną potwierdzającą aktywację konta w pełnym zakresie w PORTALU BENEFICJENTA Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

W przypadku instytucji i firm rejestracji musi dokonać osoba, która zostanie wyznaczona do pełnienia funkcji administratora Portalu. Tak zarejestrowany administrator będzie zakładał konta dla kolejnych użytkowników instytucji lub firmy.

Do aktywacji konta firm i instytucji niezbędne jest dostarczenie popisanych dokumentów rejestracyjnych do Funduszu (po weryfikacji danych konto zostanie aktywowane.
W przypadku nie dostarczenia wymaganych dokumentów rejestracyjnych konto zostanie usunięte po 90 dniach.
 

 

 

Zachęcamy do korzystania z PORTALU BENEFICJENTA !

Z poważaniem
Redakcja Portalu (sekretariat@wfosigw.opole.pl)