Wymagana dokumentacja

czyste-powietrze
 
 

 

 

Pobierz
 

Program obowiązujący od 15.05.2020r.

 
 

Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

 
 

1. Program Priorytetowy Czyste Powietrze

 
 

2. Załącznik nr 1 do Programu

 
 

3. Załącznik nr 2 do Programu

 
 

4. Załącznik nr 2a do Programu

 
 

5. Regulamin naboru wniosków 

 
 

6. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie

 
   
 

7. Załącznik nr 1 do Instrukcji wniosku o dofinansowanie - wykaz dochodów nieopodatkowanych

 
 

8. Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych współmałżonka

 
 

9. Załącznik nr 3 do Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych współwłaściciela

 
 

10. Pismo informujące o udzieleniu dofinansowania

 
 

11. Załącznik nr 1 do Pisma informującego o udzieleniu dofinansowania - Zestawienie rzeczowo-finansowe

 
 

12. Wniosek o platność

 
 

13. Instrukcja wypełnienia Wniosku o płatność

 
 

14. Wzór protokołu odbioru prac wykonawcy

 
 

15. Wzór zaświadczenia OSD

 
 

 

 

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 29.07.2019r.

Program piorytetowy  „Czyste powietrze"

 

 

 

 

1. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami (regulamin):

- załącznik - Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;

- załącznik - Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;

- a - Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny " -Formularz Wniosku-")

- b - Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie

- c - Instrukcja wyliczenia dochodu do wniosku czyste powietrze

 

 

 

 

 

 

 

 

2a. Wzór umowy pożyczki (projekt)

 1. Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze – wzór;
 2. Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji - wzór;

2b. Wzór pisma informującego o udzielaniu dostacji

 

 

 

 

 

3. Zestawienie rzeczowo-finansowe (wspólne dla umowy dotacji i pożyczki) - wzór.

 
 

4. Wzór wniosku o płatność

         a. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność;

 

 

 

5.

Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy.

 
6.

 Wzór protokołu końcowego.

 

7.  Załącznik nr 1. Oświadczenie Wnioskodawcy Poręczyciela  
8.   Załącznik nr 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu  
9.   Załacznik nr 3. Wykaz dokumentów dodatkowych  
10. Wzór upoważnień BIG BIK  
1.

 

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.07.2019 r. do 28.07.2019r.

Program priorytetowy „Czyste powietrze"

 1. Załącznik nr 1 do Programu - „Wymagania techniczne”

PDF!

 • PDF
2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami:
  1. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny " -Formularz Wniosku-")

   - załącznik ODO1 - „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób innych niż wnioskodawca” - wzór
   - załącznik ODO2 - „Zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych” - wzór

   - załącznik - Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;

   - załącznik - Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;
 
 1. Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie
PDF
  • PDF
 
  • PDF
  • PDF
  • PDF
  • PDF
 
 • PDF
 •  
3. Wzór umowy dotacji (projekt)
 1. Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze – wzór;
 2. Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji - wzór;
PDF
 • PDF
 • PDF
4. Wzór umowy pożyczki (projekt)
 1. Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze – wzór;
 2. Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki - wzór;
PDF
 • PDF
 • PDF
5. Zestawienie rzeczowo-finansowe (wspólne dla umowy dotacji i pożyczki) - wzór. XLSX
6. Wzór wniosku o płatność
 1. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność;
PDF
 • PDF
7. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy. PDF
8. Wzór protokołu końcowego. PDF
9.  Załącznik nr 1. Oświadczenie Wnioskodawcy Poręczyciela PDF
10.   Załącznik nr 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu PDF
11. Załacznik nr 3. Wykaz dokumentów dodatkowych PDF
12. Wzór upoważnień BIG BIK PDF
  Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązującący od 01.01.2019 do  30.06.2019 r.  PDF! 

 

  Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.  ZIP częśćnr 1,  ZIP część nr 2  
 
stopka