Wymagana dokumentacja

 

czyste-powietrze
 
 

 

 

Pobierz
 

 

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 29.07.2019r.

Program piorytetowy  „Czyste powietrze"

 

 

 

 

1. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami (regulamin):

- załącznik - Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;

- załącznik - Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;

- a - Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny " -Formularz Wniosku-")

- b - Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie

- c - Instrukcja wyliczenia dochodu do wniosku czyste powietrze

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wzór umowy pożyczki (projekt)

 1. Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze – wzór;
 2. Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji - wzór;

 

 

 

 

 

3. Zestawienie rzeczowo-finansowe (wspólne dla umowy dotacji i pożyczki) - wzór.

 
 

4. Wzór wniosku o płatność

 1. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność;

 

 

 

5.

Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy.

 
6.

 Wzór protokołu końcowego.

 

7.  Załącznik nr 1. Oświadczenie Wnioskodawcy Poręczyciela  
8.   Załącznik nr 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu  
9.   Załacznik nr 3. Wykaz dokumentów dodatkowych  
10. Wzór upoważnień BIG BIK  
1.

 

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.07.2019 r. do 28.07.2019r.

Program priorytetowy „Czyste powietrze"

 1. Załącznik nr 1 do Programu - „Wymagania techniczne”

PDF!

 • PDF
2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami:
  1. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny " -Formularz Wniosku-")

   - załącznik ODO1 - „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób innych niż wnioskodawca” - wzór
   - załącznik ODO2 - „Zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych” - wzór

   - załącznik - Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;

   - załącznik - Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;
 
 1. Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie
PDF
  • PDF
 
  • PDF
  • PDF
  • PDF
  • PDF
 
 • PDF
 •  
3. Wzór umowy dotacji (projekt)
 1. Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze – wzór;
 2. Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji - wzór;
PDF
 • PDF
 • PDF
4. Wzór umowy pożyczki (projekt)
 1. Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze – wzór;
 2. Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki - wzór;
PDF
 • PDF
 • PDF
5. Zestawienie rzeczowo-finansowe (wspólne dla umowy dotacji i pożyczki) - wzór. XLSX
6. Wzór wniosku o płatność
 1. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność;
PDF
 • PDF
7. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy. PDF
8. Wzór protokołu końcowego. PDF
9.  Załącznik nr 1. Oświadczenie Wnioskodawcy Poręczyciela PDF
10.   Załącznik nr 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu PDF
11. Załacznik nr 3. Wykaz dokumentów dodatkowych PDF
12. Wzór upoważnień BIG BIK PDF
  Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązującący od 01.01.2019 do  30.06.2019 r.  PDF! 

 

  Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.  ZIP  
 
stopka